Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Monster Cleaning Kft. által üzemeltetett weboldalon!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Monster Cleaning Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a https://bioboo.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden a https://bioboo.hu weboldalon keresztül történő jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat] keresztül.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldal felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a termékek megjelenése helyenként eltérhet, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megjelenített termékek online házhoz szállítással, vásárolhatóak, rendelhetőek meg.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

 • Név: Monster Cleaning Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57./2.em.14.
 • Adószám: 26135834-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303798
 • Statisztikai szám: 26135834 – 8121 – 113 – 01
 • Elektronikus elérhetőség: kapcsolat@bioboo.hu
 • Telefonszám: +36 30 320 6010
 • Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 320 6010
 • Internet cím: https://bioboo.hu

1 . Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, amely a https://bioboo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Monster Cleaning Kft. Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Ügyfél számára, azonban a vásárlás feltétele az érvényes regisztráció (majd belépés), mely regisztrációra az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.3. Az áru megvásárlásával a felek között létrejött magyar nyelvű szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5 . A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Monster Cleaning Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57./2.em.14.
Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: hétfő – péntek  8:00 – 16:00h között, a mindenkor érvényes nyitvatartási időben.

Elektronikus elérhetőség: kapcsolat@bioboo.hu Telefonszám: +36 30 320 6010
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 320 6010
Internet cím: https://bioboo.hu

2. Regisztráció
2.1. A fejlécen található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a

regisztrációra, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • T elefonszám
 • Email cím
 • Jelszó
  A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikeréről.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2 . A Szolgáltatót szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért, problémáért semminemű felelősség nem terheli, ha az az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető.

2.3. Amennyiben az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát az Ügyfél, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, amennyiben pedig feltételezhető, hogy a jelszó használatával bármely módon a harmadik személy visszaél, az Ügyfél köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.4. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. Bejelentkezés után, a Profil linkre kattintást követően van lehetőség a korábban rögzített adatok megváltoztatására. A regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A megvásárolni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni, valamint az áru részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás is tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a kötelező használati utasítást az áruval együtt véletlenül nem kapná kézhez, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely árú minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, vagy az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál.

3.2. A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a vételár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, azonban az esetleges szállítást nem tartalmazza.

3.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát fenntartja, mely vételár módosítása a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Webáruházban a megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezéssel, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon található “Kosárba” gomb használatával, a megvásárolni kívánt termék kiszerelésének kiválasztása és mennyiségnek megadása után teheti Kosarába. A Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség a kosár tartalmát megtekinteni, módosítani, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a következő megjelenő oldalon megadhatja, illetve módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint a megrendelés összesítő oldalon megjegyzést fűzhet megrendeléséhez még a rendelés feladása előtt. Az összegző oldalról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat Szolgáltató részére történő elküldésére a rendelési adatokat összegző oldalon található „Megrendelés leadása” gombra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A Weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Profil), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva).

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés, ajánlat megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül a Szolgáltató visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail az Ügyfél által a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget tartalmazza. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-16 óráig történik. Ezen időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a legközelebbi munkanapon kerül a Vásárló megrendelése feldolgozásra.

5.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását a rendelés visszaigazoló e-mailt elküldve. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időközben elfogyott, hiányos, vagy nem utánrendelhető termékek esetében nem fogadja el a megrendelést és a szerződést visszautasítja részbe, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Ebben az esetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A megrendelés visszaigazolására a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül, munkaszüneti nap, illetve, többnapos ünnepek esetén pedig az ünnepet, munkaszüneti napot követő munkanapon kerül sor.

5.3. Amennyiben az Ügyfél erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem reagál, úgy megrendelését a visszaigazolásban foglaltak szerint a Szolgáltató véglegesnek tekinti.

5.4. A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató. és az Ügyfél között a visszaigazolt megrendelés és a jelen ÁSZF tartalmával egyező, kereskedelmi forgalomban kapható áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.

5.5. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.6. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Fizetési és szállítási feltételek 6.1. Fizetési módok

Az Ügyfél részére a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Weboldalon keresztül megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.
 • Előre utalás bankszámlára: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Unicredit Bank-nál vezetett 10918001-00000096-15150005 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

6.2. Számla

A termék átvételekor a kiszállítás során a futártól történő átvétel stb., a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad vagy elektronikus számla formájában.

6.3. Szállítás

6.3.1. A Weboldalon leadott rendelések megadott szállítási mód kiválasztása után futárszolgálattal történik az online rendelés során az Ügyfél által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

6.3.2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ügyfél által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárral új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítási díj tartalmazza a másodszori kézbesítést is.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére és a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból (3. kiszállítás), ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét, illetve az újabb szállítási költséget átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

6.3.3. Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:

 • A csomagolás sérülésmentes.
 • Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza, illetve a kiszállított termék(ek) mennyiségben és

szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek.

 • Tartalmazza a számlát!
 • A számla végösszege megegyezik a visszaigazolásban szereplő összeggel.
 • Amennyiben hibát észlel, jelezze a futárnak és a Monster Cleaning ó Kft. ügyfélszolgálata felé, és

kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére.

6.3.4. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

6.3.5. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áruátvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Szállítási költségek

6.5.1. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szállító visszajelzése alapján van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.6. Szállítási határidő
6.6.1 . A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni 2.- 3. munkanap szállítja házhoz a

küldeményeket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

6.6.2. A megrendelés kiszállításának határideje belföldön általában 2-5 munkanap. A termék külföldről történő beszerzése esetén a szállítási idő akár 3-4 hét is lehet. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

7. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Amennyiben a Monster Cleaning Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a TOP-KER ’96 Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) írásban a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken [ elállási/felmondási nyilatkozat minta] keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail -en keresztül történő értesítés esetén a határidő számítás szempontjából az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően bizonyítható legyen.

7.1.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Monster Cleaning Kft. 1105 Budapest, Gitár utca 11. szám alatti címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Futárral történő visszajuttatás esetén a Monster Cleaning Kft. 1105 Budapest, Gitár utca 11. szám alatti címre szükséges a terméket visszajuttatni.

7.1.6. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi, postára adja, a Fogyasztó által megjelölt a Szolgáltató telephelyén személyesen vagy az általa megrendelt futárnak átadja a terméket.

7.1.7. A Fogyasztót terheli a termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A visszaszállítás megszervezéséről a Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik, azonban a Fogyasztót terheli a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállításban segítséget nyújt, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia, azonban ennek költségét a Szolgáltató nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. Szolgáltatónak a Fogyasztó által visszaküldött csomagot utánvéttel nem áll módjában átvenni. A Fogyasztót termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

7.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.9. Kizárólag akkor vonható felelősségre a Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.10. A Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén köteles az elszámolás során megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését, megkötését követően gyakorolja felmondási jogát.

7.1.11. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szüksége használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

8.1 Termékszavatosság

8.1.1. A Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék előállítója és forgalmazója gyártónak minősül a Ptk. értelmében.

8.1.2. Az Ügyfél kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti termékszavatossági igényként. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania a termék hibáját. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.1.3. Az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti a termékszavatossági igényét, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a gyártóval. Késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.1.4. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Felelősség
9.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, jóhiszeműen kerültek

felhelyezésre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2 . Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Ügyfél elfogadja, hogy az internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ha kifogásolható tartalmat észlel. A Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törléséra vagy annak módosítására, ha a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbi felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen

okból is következnek be:

Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

10. Szerzői jogok

A Weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, reprodukálni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

11. Jogérvényesítési lehetőségek 11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait:

Ügyfélszolgálat:

 • Központi cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57./2.em.14.
 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon: 8 – 16:00h -ig
 • Telefonszám: +36 30 320 6010
 • E-mail cím: kapcsolat@bioboo.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege azt megengedi szükség szerint orvosolja.

• telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató köteles az írásbeli panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a válasz Ügyfélhez való eljuttatásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában az álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva, amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik:

 • Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a hatóság dönt.
 • Békéltető Testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Ügyfél az online adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita esetében elektronikusan is tudja érvényesíteni jogait az online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a következő linken (Online vitarendezési platform linkje) elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Jelen ÁSZF-be foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a https://bioboo.hu – n keresztül történő vásárlás, interneten keresztül történő megrendelés esetén érvényesek.
12.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, melyről az Ügyfeleket a Szolgáltató a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A Weboldal használatának feltétele a módosítást követően, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

12.3 A Webáruház használata nem jelent kockázatot, biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal. A Weboldalon való vásárlás az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását feltételezi az Ügyfél részéről.